build a site for free

Vodorovné dopravné značenie

STN EN 1436+A1

Táto norma stanovuje pre používateľov ciest funkčné požiadavky na biele a žlté vodorovné dopravné značky, ktoré sú vyjadrené ich reflexiou v dennom svetle alebo pri osvetlení cesty, retroreflexiou pri osvetlení svetlami vozidla, farebnosťou a odolnosťou proti šmyku.

- Cestná jednozložková farba (SINOKRYL, ZEBRAKRYL)
- Studené živice - (studený plast) -  VIDEO
- Termoplastické živice( termoplast) -  VIDEO
- Obnova parkovacích boxov podľa potrieb klienta