free site builder

Dopravné inžinierstvo- projektová činnosť

Pre správne a účelné použitie dopravných značiek je vypracovanie dopravno-inžinierskej dokumentácie.

• vyriešenie dopravnej situácie
• vypracovanie projektu organizácie dopravy
• prerokovanie a schválenie všetkými dotknutými orgánmi
• výroba a umiestnenie dopravného značenia.
• Odborné poradenstvo


Tím našich odborníkov je schopný podrobne analyzovať dopravný problém a navrhnúť jeho optimálne riešenie.