Zvislé dopravné značenie

Ponúkame dopravné značky, ktoré sú určené vyhláškou č. 30/2020 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra slovenskej republiky o dopravnom značení Platnosť:  20.02.2020  Účinnosť: 01.04.2020

Dopravné značky sú certifikované podľa ustanovení §21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona 413/2000 Z.z.