how to make a website for free

Prenájom dočasného dopravného značenia a zariadenia


Ponúkame prenájom a inštaláciu prenosného dopravného značenia, zariadenia, výstražnej svetelnej signalizácii, dopravných kužeľov, prenosných semaforov a príslušenstva.

Prenosné dopravné značenie umiestňujeme na štátnych cestách a miestnych komunikáciách v súlade s technickými podmienkami TP 06/2013 vydanými MDVRR SR účinnými od 15.11.2013.

Podmienkou odovzdania dopravného značenia prenajímateľovi je, že zamestnanec, respektíve osoba, ktorá bola poverená dopravné značenie za prenajímateľa prevziať, sa pri odbere preukáže splnomocnením podpísaným štatutárom spoločnosti objednávajúcej dopravné značenie.

V prípade prenájmu semaforov vyžadujeme zálohu.

Cenovú kalkuláciu na konkrétne zákazky vypracujem a pošleme na Vami uvedený e-mail. Pre dlhodobý prenájom poskytujeme zľavy.